top of page

WAT IK DOE

samen·werken

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves. 

                                                      Lao Tzu

Ik werk vanuit de overtuiging dat onze huidige  duurzaamheidsvraagstukken inherent complex zijn en daardoor niet opgelost kunnen worden door één enkele organisatie of sector. Dit vraagt om een samenwerking van het hele systeem.   

 

Aan de hand van participatieve en dialogische methoden help ik teams, organisaties en gemeenschappen beter samenwerken om tot systemische impact te komen. De methoden en frameworks waar ik mee werk zijn, onder andere, geïnspireerd door:

- the Art of Hosting Conversations that Matter

- Theory U

- Framework for Strategic Sustainable Development

- Flow Game

- Transitiemanagement

ont·wer·pen

Goede samenwerking is een kunstvorm en vraagt intentie en aandacht

Ik ontwerp en faciliteer co-creatieve en participatieve processen die groepen helpen beter samen te werken en oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken.

 

Van eenmalige bijeenkomsten, tot grootschalige evenementen en conferenties, tot lange-termijn veranderprocessen. 

 

Met mijn ervaring als procesbegeleider en facilitator help ik jou om innovatieve en effectieve bijeenkomsten te verzorgen. Ik zorg ervoor dat jij, je team en je stakeholders zich volledig op de inhoud kunnen focussen. 

ont·dek·ken

'Te weten komen dat iets bestaat'

Ik verzorg keynotes en lezingen over verschillende thema's, vaak gerelateerd aan leiderschap, sociale innovatie en duurzaamheid.    

Daarnaast ontwerp en faciliteer ik grootschalige evenementen waar interactie centraal staat en deelnemers zelf richting geven aan het evenement.

 

Ik help de potentie ont-dekken die voorheen bedekt is gebleven. 

bottom of page